Tiếng Hàn cho người Việt

Travel , life and culture

Tag Archives: korean for vietnam

[Yonse 1급] 제1과: 모음 Nguyên âm

<1급> 처음  배우는  한국어  읽기

연세대학교  한국어학당

한글 (Han-geul)

Han-geul là tên gọi của các ký tự trong ngôn ngữ Hàn Quốc, nó được sáng tạo ra bởi vua Sejong (세종대왕) . Tất cả từ trong tiếng Hàn được cấu tạo bởi ít nhất 1 phụ âm và 1 nguyên âm.

1과: 모음 Nguyên âm

글자 (Ký tự)

소리 (phát âm)

a
ya
eo
jeo
o
yo
u
yu
eu
i
ae
yae
e
ye
woa
woe
woi
wuo
wue
wui
Wi

연습: Luyện tập

Đọc, viết và tìm hiểu nghĩa của các từ sau đây

  1. 아이
  2. 오이
  3. 아우
  4. 우유
  5. 이유
  6. 여유
  7. 야유
  8. 여우
  9. 야아 Read more of this post